facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O SPRAWACH STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W piątek 5 marca o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 odbędzie się czwarte już spotkanie studentów niepełnosprawnych z władzami Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie będzie dotyczyło bieżących spraw związanych z usprawnianiem warunków studiowania oraz pracy osób niepełnosprawnych na UŚ. Wśród zaproszonych gości znajdą się osoby działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w Regionie oraz władze Uczelni, dziekani wydziałów, przedstawiciele administracji oraz Biblioteki UŚ. Celem spotkania jest wymiana myśli na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie. Uwagi i poglądy wyrażone przez uczestników spotkania będą cennym wkładem do wytyczania dalszej polityki Uczelni w stosunku do pracowników, studentów i kandydatów niepełnosprawnych oraz inspiracją dla konkretnych działań. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Kontakt z organizatorem: mgr Anna Wandzel 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 pokój 410a tel.:(032) 359 16 72 fax:(032) 258-72-38 e-mail: sn@us.edu.pl zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.