facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 2 marca o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwała w sprawie odpłatności za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2004/2005, uchwała w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Dystansowego, uchwała w sprawie zmian do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim, zatwierdzenie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Żylińskim Uniwersytetem w Żylinie na Słowacji oraz zatwierdzenie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy UŚ a Ryską Akademią Pedagogiczną i Zarządzania Edukacją.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.