facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OCHRONA PRZYRODY Z PUNKTU WIDZENIA EKOLOGICZNEGO JA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Ochrona przyrody z punktu widzenia ekologicznego JA, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłosi dr Ryszard Kulik z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 lutego o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.