facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sesja poświęcona profesorowi Waleremu Pisarkowi

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego organizuje sesję poświęconą profesorowi Waleremu Pisarkowi. Wydarzenie odbędzie się w przeddzień uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego – 6 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego. 

W programie sesji przewidziano wystąpienia: prof. dr hab. Małgorzaty Kity „Walery Pisarek: językoznawca, prasoznawca, humanista”, prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka i dr Katarzyny Kłosińskiej „Emocje i racje w profesora Walerego Pisarka polityce językowej” oraz prof. dr hab. Antoniny Grybosiowej „Profesor Walery Pisarek jakiego znam”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.