facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „FUSION EXPO”

Od lewej: dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystian Roleder, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik i prezydent Katowic Piotr Uszok
Od lewej: dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystian Roleder, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik i prezydent Katowic Piotr Uszok

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.