facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „FUSION EXPO”

Od lewej: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik i zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształceni dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska
Od lewej: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik i zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształceni dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.