facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ranking wyższych uczelni

Według rankingu wyższych uczelni, przeprowadzonego przez dziennik "Rzeczpospolita" oraz miesięcznik "Perspektywy", najlepszą szkołą w Polsce został Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Śląski zajął 20 miejsce (na 75 nominowanych uczelni). Dla porównania podajemy, iż w zeszłym roku nasza Uczelnia zajęła 24 miejsce. Zaś w rankingu uniwersytetów UŚ znalazł się na 10 miejscu (podobnie jak w roku 2000). W rankingu brano także pod uwagę poszczególne kierunki i wydziały. I tak kierunki humanistyczne naszej Uczelni znalazły się na miejscu 8 ( w 2000 r. na miejscu 14), Prawo i Administracja na miejscu 7 ( w 2000 r. na miejscu 22!), a nauki matematyczno-przyrodnicze na miejscu 10 (w 2000 r. na miejscu 8). Prof. dr hab. Tadeusz Pilch z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że wysoko ocenia humanistykę naszej Uczelni i była ona jego kandydatem do trzeciego miejsca. Zaskoczeniem może być fakt, iż w ocenianiu zasobów bibliotecznych naszej Uczelni nie wzięto pod uwagę istnienia Biblioteki Śląskiej, która rzeczywiście nie jest biblioteką uniwersytecką, jednak trudno dziś znaleźć studenta w Uniwersytecie Śląskim, który przygotowując się do egazminów nie korzysta z zasobów Biblioteki Śląskiej. Dzięki takiemu "obiektywizmowi" zasoby biblioteczne Uniwersytetu Śląskiego znalazły się daleko w tyle za zasobami takich uczelni jak: Politechnika Poznańska, Politechnika Gliwicka czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Waldemar Siwiński ("Perspektywy") napisał: Misją Rankingu PERSPEKTYW i RZECZPOSPOLISTEJ jest dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Informacja ta ma służyć pomocąw wyborze szkoły i kierunków studiów. Wybór uczelni jest kluczowym momentem dla tych, którzy kończą edukację w szkole średniej i poszukują swej dalszej drogi życiowej. Z tego powodu zasadniczym celem sporządzania rankingu jest zebranie informacji o uczelniach i przekazanie jej w sposób oporządkowany. Dlatego dziwić może, że w rankingu brano pod uwagę głównie prestiż (w 50 %!!), zaś siłę naukową jedynie w 30 % i warunki studiowania w 20 %. Prof. dr hab. Marek Rocki napisał: Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest związany z nią prestiż. Szkoda, że nie wzięto pod uwagę, że prestiż wynika bezpośrednio z siły naukowej i intelektualnej uczelni, a nie tylko z oceny "największych" firm w Polsce, wśród których znalazły się takie firmy jak Huta Cedler SA, SPOŁEM Bochnia, KUJAWIAK Browary Bydgoskie Bydgoszcz, Zakład Energetyczny Białystok czy CHRISTIANAPOL Łowyń. Interesujący jest także fakt, że na 700 wysłanych ankiet organizatorzy rankingu otrzymali tylko 187 wypełninych ankiet. Mimo to jednak Kapituła Rankingu Wyższych Uczelni uznała opinię pracodawców za jeden z ważniejszych sprawdzianów jakości szkół wyższych. A zatem, drodzy Maturzyści, jeżeli Waszym marzeniem jest pracować w którejś z tych i innych renomowanych firm, sprawdźcie ich preferencje oraz wyniki naszego Rankingu. Dowiecie się, jakie uczelnie zdobyły najwięcej punktów, czyli gdzie warto studiować! Notatkę opracowano na podstawie miesięcznika PERSPEKTYWY 1o kwietnia 2001 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.