facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

AUTOKREACJA DLA REGIONU

Dzisiaj, w piątek 13 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywa się spotkanie informacyjne dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, które zadeklarowały udział w projekcie aktywizującym Autokreacja. W projekcie, prowadzonym przez organizację The Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF) w Polsce, weźmie udział grupa bezrobotnych kobiet powyżej 35. roku życia z miast regionu. Program Autokreacja realizowany jest w ramach tygodniowego kursu, podczas którego uczestnicy dowiadują się jak szukać pracy, przygotować dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Program zawiera także kursy komputerowe, przedsiębiorczości, autoprezentacji oraz wykłady prowadzone przez menedżerów z dużych firm na temat rekrutacji pracowników. Uczestnicy zyskują również informacje dotyczące dodatkowych aktywności zawodowych. Poprzez czynny udział w kursach i zajęciach w sposób praktyczny zapoznają się z technikami skutecznego poszukiwana pracy. W programie realizowanym od 1995 roku, polegającym nie na bezpośredniej pomocy, ale wyposażaniu w odpowiednie umiejętności, wzięło dotąd udział ponad 400 osób z różnych regionów Polski. Do roku 2003 ponad 50% z nich znalazło zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Współudział Uniwersytetu Śląskiego jest wyrazem jego zaangażowania w działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia w regionie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.