facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Florydzkim Instytutem Technologii

Od 29 listopada do 2 grudnia 2011 r. prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik przebywać będzie we Florydzkim Instytucie Technologii (USA).

W czasie pobytu prof. Kożusznik w Melbourne nastąpi uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i uczelnią amerykańską. Współpraca prowadzona będzie w dziedzinie psychologii pracy i organizacji. Zawarte porozumienie pozwoli na realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, wymianę studentów i kadry akademickiej.

Podczas wizyty prof. Barbara Kożusznik wygłosi wykład poświęcony zagadnieniom będącym przedmiotem porozumienia.


UŚ na Florydzie w Polskim Radio Katowice (30.11.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.