facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Medale i odznaczenia państwowe dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego!

W dniu 9 kwietnia w Auli Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Wręczono m. in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wszystkim odznaczonym gratulujemy! Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał: 1. prof. dr hab. Janusz Arabski z Wydziału Filologicznego Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: 1. prof. dr hab. Wiesław Banyś z Wydziału Filologicznego 2. prof. dr hab. Edward Głuchowski z Wydziału Nauk o Ziemi 3. prof. Halina Goniewicz-Urbaś z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 4. mgr Piotr Gruchel z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 5. prof. dr hab. Adam Idziak z Wydziału Nauk o Ziemi 6. prof. dr hab. Janusz Janeczek z Wydziału Nauk o Ziemi 7. prof. dr hab. Wojciech Kalaga z Wydziału Filologicznego 8. mgr Zenon Kowalowski emerytowany prac. z Wydz. Ped.-Artyst. 9. dr Marian Kupka z Wydziału Techniki 10. prof. dr hab. Iwona Szarejko z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 11. dr Jerzy Wach z Wydziału Nauk o Ziemi Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: 1. dr Beata Babczyńska-Sendek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2. prof. dr hab. Jolanta Bauman-Szulakowska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 3. dr Leszek Bernacki z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 4. prof. dr hab. Zbigniew Białas z Wydziału Filologicznego 5. mgr Ewa Bocek-Orzyszek z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 6. adi. Bogumiła Dunikowska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 7. dr Henryk Fojcik z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 8. dr Regina Galimska-Stypa z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 9. mgr Anna Grzywacka z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 10. doc. dr hab. Michał Heller z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 11. dr Adam Hibszer z Wydziału Nauk o Ziemi 12. adi. Magdalena Jasińska-Żaba z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 13. dr hab. Ewa Jurczyńska Mc Cluskey z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 14. mgr Grażyna Kobus z Wydziału Nauk o Ziemi 15. prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 16. mgr Bożena Maksym z Wydziału Nauk o Ziemi 17. dr Mirosław Nakonieczny z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 18. mgr Maria Palowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 19. dr Danuta Rode z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 20. Teresa Starczyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 21. dr Ewa Straś z Wydziału Filologicznego 22. mgr Olga Tadla z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 23. doc. dr hab. Piotr Wojtylak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: 1. Celina Jamrozy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2. Iwona Kantorysińska z Wydziału Techniki 3. dr Mirosława Michalska-Suchanek z Wydziału Filologicznego 4. mgr Ewa Teper z Wydziału Nauk o Ziemi 5. mgr Janina Walewicz-Strzępka z Administracji Centralnej MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ otrzymali: 1. mgr inż. Józef Brzoza emerytowany prac. z Wydz. Techniki 2. prof. Eugeniusz Delekta z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 3. prof. dr hab. Piotr Dobrowolski z Wydziału Nauk Społecznych 4. prof. dr hab. Jan Dzięgielewski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 5. prof. dr hab. Piotr Fast z Wydziału Filologicznego 6. prof. dr hab. Roman Ger z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 7. prof. dr hab. Barbara Kożusznik z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 8. prof. Maria Kubica-Skarbowska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 9. prof. Aleksander Lasoń z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 10. prof. dr hab. Władysława Łuszczuk z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 11. prof. dr hab. Henryk Mrowiec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 12. prof. dr hab. Robert Mrózek z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 13. prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 14. doc. Janusz Seligman z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 15. prof. dr hab. Tadeusz Szczypek z Wydziału Nauk o Ziemi 16. prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 17. prof. dr hab. Ewa Syrek z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 18. prof. Józef Świder z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 19. dr hab. Zygmunt Tobor z Wydziału Prawa i Administracji 20. dr Ewa Urban-Kojs z Wydziału Pedagogiczno Artystycznego 21. doc. dr hab. Andrzej Wójtowicz z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.