facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DYLEMATY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM

27 i 28 maja w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się kolejna ogólnopolska konferencja Dylematy zarządzania kapitałem ludzkim a wejście Polski do Unii Europejskiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prezydent Chorzowa Marek Kopel. Wobec wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej powstaje wiele pytań, problemów, wyzwań i niezliczonych zmian we wszystkich sferach naszego funkcjonowania. Aby sprostać wyzwaniom i skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku należy stale poszukiwać nowych instrumentów zarządzania. Zastanawiając się gdzie szukać źródeł inspiracji dla tych instrumentów dochodzi się do wniosku, że najczęściej instrumenty zarządzania dotyczą LUDZI: ludzkiego intelektu, ludzkich kompetencji, motywacji, zdolności do pracy w zespole itp. Tak więc to właśnie ludzie stanowią najważniejszy atut polskich firm i sposób zarządzania ludzkim kapitałem może mieć decydujące znaczenie w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Organizowana po raz kolejny konferencja będzie poświęcona prezentacji najnowszych doniesień na temat problemów zarządzania ludźmi: - kultury zarządzania i kultury organizacji - instrumentów zarządzania – nowych metod - stymulowania przedsiębiorczości i rozwoju pracowników Konferencja ma stworzyć forum dla różnych punktów widzenia i umożliwić odniesienie się zarówno do tych koncepcji które spostrzegają zarządzanie ludźmi jako swojego rodzaju rzemiosło jak i do tych, które opowiadają się za tym, że zarządzanie ludźmi jest szczególną sztuką. Organizatorzy zachęcają do przedstawienia różnorodnych koncepcji i interpretacji wynikających z podstawowego przekonania: że Polacy muszą uczyć się traktować samych siebie jako wartość aby móc pracować i tworzyć nowe wartości równie sprawnie jak inne narody. Docenianie własnych możliwości i „kapitału” to nie tylko sprawa romantycznych ideologii, ale umiejętnego połączenia w tej dziedzinie wspomnianych wyżej: szczególnej sztuki z dobrym rzemiosłem Referaty wygłoszą najwybitniejsi przedstawiciele teorii i praktyki zarządzania ludźmi. Odbędzie się sesja plakatowa w czasie której zaprezentowane zostaną różne projekty związane z tematyką konferencji. Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania ludźmi oraz nowatorskimi metodami ich rozwiązywania – zarówno przedstawicieli tzw. teorii, nauczycieli akademickich i studentów jak i praktyków na co dzień zaangażowanych w rozwiązywanie problemów zarządzania ludźmi. Osoby zainteresowane problematyką konferencji zapraszamy do opracowania posterów, referatów oraz udziału w obradach. Organizatorzy: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1 tel./fax 32/241 04 78 Sekretariat konferencji: Opiekun naukowy konferencji prof. dr hab. Barbara Kożusznik Sekretarz konferencji dr Anna Wziątek-Staśko a.w.s7@wp.pl tel./fax 32/ 2410 478 zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.