facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”

W zamierzeniu organizatorów sesja naukowa miała przyczynić się do integracji środowisk związanych z badaniem różnorodności kulturowego świata dziecka, np...
W zamierzeniu organizatorów sesja naukowa miała przyczynić się do integracji środowisk związanych z badaniem różnorodności kulturowego świata dziecka, np...

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.