facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studenci z Kazachstanu odwiedzą śląskie uczelnie

Od 21 listopada do 4 grudnia 2011 r. uczelnie zrzeszone w Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych gościć będą dwunastoosobową grupę studentów z Karagandyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. E.A. Buketova (Kazachstan). Przyjazd realizowany będzie w oparciu o umowy międzyuczelniane.

Program pobytu będzie obejmował wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski.

W programie uwzględniono zajęcia z języka i kultury polskiej (w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ) oraz program kulturalno-turystyczny.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.