facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXXIII OLIMPIADA BIOLOGICZNA

Od 24 do 26 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego będą się odbywać eliminacje okręgowe XXXIII Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy PTP im. Kopernika działający przy Wydziale BiOŚ. W eliminacjach weźmie udział 224 uczniów z 51 szkół średnich województwa śląskiego, którzy pomyślnie przeszli etap oceny wyników badań laboratoryjnych lub terenowych obserwacji. Pierwszy dzień eliminacji będzie obejmował test pisemny, składający się ze 100 pytań. Uczniowie uzyskujący najwyższe ilości punktów wezmą udział w eliminacjach ustnych. Równolegle odbywać się będzie konkurs posterów, który wyłoni autorów najoryginalniejszych tematycznie i najlepiej wykonanych prac. W trzecim dniu eliminacji zaplanowano uroczyste zakończenie, rozdanie dyplomów i nagród, których fundatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W czasie trwania zawodów uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Zapoznają się także z zasadami rekrutacji i nowymi kierunkami studiów na Wydziale i na Śląskiej Akademii Medycznej. Program eliminacji okręgowych XXXIII Olimpiady Biologicznej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 9 Sobota 24 stycznia godz. 9.30 sprawy organizacyjne – hol przed aulą WBiOŚ, ul. Bankowa 9 godz. 11.00 - 13.30 test pisemny - aula godz. 14.15 - 15.00 obiad (stołówka studencka przy al. Roździeńskiego) godz. 15.15 - 16.00 dr hab. Piotr Węgierek: Historia mszyc na tle geologicznych i biotycznych przemian środowiska Ziemi godz. 16.15 - 17.00 dr Wojciech Sierka: Małe jest piękne – niedoceniany świat zoocenoz w skali mikro godz. 17.00 kolacja (stołówka studencka przy al. Roździeńskiego) godz. 18.00 wyjazd do Hoteli Gościnnych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bytkowska i ul. Paderewskiego) Niedziela 25 stycznia Śniadanie w Hotelach Gościnnych Uniwersytetu Śląskiego godz. 9.30 ogłoszenie wyników testu pisemnego godz. 9.45 rozmowy indywidualne (sala posiedzeń Rady WBiOŚ) godz. 10.00 - 11.00 spotkanie z przewodniczącym KOOB w Katowicach prof. dr. hab. Aleksandrem Herczkiem i prodziekanem WBiOŚ dr. hab. Ryszardem Ciepałem - informacja o studiach na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ godz. 11.00 - 13.30 czas wolny godz. 13.30 - 14.30 obiad godz. 15.00 - 15.45 dr Edyta Sierka: Inwazja czy ekspansja? Rzecz o rozprzestrzenianiu się gatunków roślin godz. 16.00 - 16.45 dr Marian Blaski: Ektopasożyty ptaków i ssaków godz. 17.00 kolacja godz. 18.00 wyjazd do hoteli Poniedziałek 26 stycznia godz. 9.00 - 10.00 informacja o studiach w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach godz.10.00 - 10.30 spotkanie z przedstawicielami Centrum Badań nad Człowiekiem i Środowiskiem godz. 11.00 uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych XXXIII Olimpiady Biologicznej Sekretarz KOOB w Katowicach mgr Anna Gawron tel. 200 95 69 lub 359-12 29

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.