facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III KRAKOWSKO-KATOWICKIE SEMINARIUM FAZY SKONDENSOWANEJ

Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego są organizatorami III Krakowsko-Katowickiego Seminarium Fazy Skondensowanej, które odbędzie się w poniedziałek 26 stycznia w I Sali Audytoryjnej Instytutu Fizyki w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4. Program: 9.00 – Otwarcie Seminarium – dyr. IF prof. dr hab. Jerzy Łuczka Sesji przewodniczy: prof. dr hab. Jerzy Łuczka 9.10 – 9.40 prof. dr hab. Andrzej Szytuła: Struktura elektronowa związków międzymetalicznych iterbu i uranu 9.40 – 10.10 prof. dr hab. Stanisław Urban: Własności dielektryczne wybranych ciekłych kryształów 10.10 – 10.30 prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło: Średniozasięgowe struktury w cieczy 10.30 – 11.00 przerwa Sesji przewodniczy: prof. dr hab. Andrzej Szytuła 11.00 – 11.30 prof. dr hab. Alicja Ratuszna: Badania syntetycznych pochodnych porfiryn w aspekcie ich zastosowań w dynamicznej terapii nowotworów 11.30 – 11.50 prof. dr hab. Władysław Borgieł: Przewodnictwo elektryczne w układach metali ziem rzadkich i ich stopów 11.50 – 12.10 prof. dr hab. Andrzej Ślebarski: Skutterudite, ich własności 12.10 – 12.30 mgr Iwona Madejska: Zastosowanie spektroskopii 13C MAS CP NMR w badaniu porfiryn 12.30 – 12.50 mgr Magdalena Kruczek: Charakteryzacja płytek podłożowych NdGaO3 metodą XPS, EPD i SEM 12.50 – 14.00 przerwa Sesji przewodniczy: prof. dr hab. Alicja Ratuszna 14.00 – 14.30 prof. dr hab. Stanisław Wróbel: Polimorfizm fazy smektycznej A 14.30 – 15.00 prof. dr hab. Andrzej Budkowski: Nanotechnologie z wykorzystaniem polimerów 15.00 – 15.30 dr hab. Zbigniew Tomkowicz: Magnesy jednowymiarowe 15.30 – 16.30 SESJA POSTEROWA (I piętro, hol) Sesji przewodniczy: prof. dr hab. Stanisław Urban 16.30 – 17.00 dr hab. Rafał Kozubski: Defekty punktowe w strukturze związków międzymetalicznych a dynamika porządkowania atomowego 17.00 – 17.20 mgr Anna Bajorek: Struktura elektronowa związków APtSn (A = U,Th,Zr, Hf,Ti) 17.20 – 17.40 mgr Renata Babiarz: Badania mikrostruktury tkanek twardych zębów ludzkich – przypadek Hipofosfotazji 17.40 – 18.00 dr Paweł Starowicz: Spektroskopia fotoelektronów i łańcuchy atomowe

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.