facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESORA KAZIMIERZA MARSZAŁA

prof. zw. dr hab. Kazimierz Marszał Jubileusz 70. rocznicy urodzin obchodzi prof. zw. dr hab. Kazimierz Marszał, Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystości jubileuszowe związane z wręczeniem Księgi ku czci Profesora Marszała odbędą się we wtorek 27 stycznia o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, przy ul. Bankowej 11b. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz współpracownicy z Wydziału Prawa i Administracji, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Księga zatytułowana Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości, pod redakcją Piotra Hofmańskiego i Kazimierza Zgryzka, ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Program uroczystości: Otwarcie uroczystości Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Janusza Janeczka Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, prof. UŚ dr. hab. Kazimierza Zgryzka Wystąpienie współredaktora Księgi, prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego Wystąpienia oficjalne Wręczenie Księgi Profesorowi Kazimierzowi Marszałowi Wystąpienie Jubilata Uroczyste spotkanie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.