facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CLIMARK

Towards an Integrated Framework for Climate Change Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments

Program: Dynamics of Coupled Natural and Human Systems (CNH) competition Program
Instytucja finansująca: National Science Foundation, USA
Nr kontraktu: Award No. 0909378
Okres realizacji: 1.09.2009-31.08.2014
Koordynator projektu: Michigan State University, USA
Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: podwykonawca
Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, Wydział Nauk o Ziemi

Projekt zajmuje się badaniem wpływu zmian klimatu na kształtowanie się produkcji rynkowej z uwzględnieniem możliwości reagowania czy sterowania tym rynkiem na podstawie przewidywanych zmian klimatu. W projekcie biorą udział trzy grupy specjalistów: klimatolodzy, rolnicy i ekonomiści. Badania są prowadzone na przykładzie uprawy wiśni w stanie Michigan, USA, oraz w kilku krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Polsce i na Ukrainie.

Katedra Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego uczestniczy w grupie klimatologicznej pod kierunkiem prof. dr Julie Winkler z Instytutu Geografii Uniwersytetu Michigan w East Lansing. Zadaniem naukowców z UŚ jest ocena warunków klimatycznych uprawy wiśni w Polsce oraz ocena wszelkich zagrożeń jakie mogą spowodować spadek produkcji (szkody mrozowe, przymrozki w czasie kwitnienia, nadmierne opady itp.). Oszacowane zostaną także tendencje zmian warunków klimatycznych i ich wpływ na zmiany w fenologii wiśni (termin kwitnienia, dojrzewania itp.) oraz na kształtowanie plonów.

Strona internetowa projektu: http://cherry.cse.msu.edu/index.html

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.