facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy nt. nowego minerału – galuskinitu

Dr hab. Irina Galuskina stwierdziła, że wyrażenie zgody na nadanie nazwy pochodzącej od nazwiska to także promocja wydziału i uczelni
Dr hab. Irina Galuskina stwierdziła, że wyrażenie zgody na nadanie nazwy pochodzącej od nazwiska to także promocja wydziału i uczelni

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.