facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy nt. nowego minerału – galuskinitu

9 listopada 2011 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbył się briefing prasowy poświęcony odkryciu nowego minerału – galuskinitu
9 listopada 2011 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbył się briefing prasowy poświęcony odkryciu nowego minerału – galuskinitu

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.