facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Waleremu Pisarkowi

7 grudnia 2011 r. o godz. 11.00 na Wydziale Teologicznym UŚ odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Waleremu Pisarkowi. Wniosek Rady Wydziału Filologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 27 września 2011 r. Uroczystość będzie transmitowana online.

Prof. Walery Pisarek jest cenionym w Polsce i na świecie prasoznawcą i komunikologiem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Od 1957 r. jest członkiem IAMCR/AIERI, a w latach 1976–1990 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej organizacji. Należał do zespołu ekspertów UNESCO ds. badań nad komunikowaniem (1972–1974).

Od 1996 r. do 2000 r. był przewodniczącym, a od 2001 r. jest honorowym przewodniczącym Rady Języka Polskiego. Ponadto jest członkiem m.in.: Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN, Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Prezydium Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN oraz honorowym członkiem Wspólnoty Badaczy Uniwersytetu w Wolverhampton.

Prof. Walery Pisarek jest także autorem słowników ortograficznych. Opublikował kilkanaście książek oraz ponad 400 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Ważniejsze publikacje książkowe: „Retoryka dziennikarska”, „Frekwencja wyrazów w prasie”, „Prasa nasz chleb powszedni”, „Słowa między ludźmi”, „Analiza zawartości prasy”, „Who is Who in Mass Communication”, „Polszczyzna 2000”, „Nowa retoryka dziennikarska” (książka została nagrodzona Śląskim Wawrzynem Literackim 2002), „Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność”.

7 grudnia 2011 r. o godz. 10.30 na Wydziale Teologicznym (parter, sala 10) odbędzie się briefing prasowy.

W tym dniu na Wydziale Filologicznym od godz. 10.00 do 14.00 ogłoszone zostały godziny dziekańskie.O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Prof. Waldemar Pisarek doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego”. (12.11.2011)

Walery Pisarek otrzyma tytuł doktora Honoris Causa UŚ w Polskim Radio Katowice (07.12.2011)

O wydarzeniu napisała „Gazeta Wyborcza” w artykule pt. „ Prof. Walery Pisarek doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego”. (07.12.2011)

O wydarzeniu napisał serwis „naszemiasto.pl” w artykule pt. „Prof. Walery Pisarek otrzymał tytuł doktora Honoris Causa UŚ” (07.12.2011).

O wydarzeniu napisał portal Gazeta.pl w artykule pt. „Honory dla językoznawcy, który był górnikiem ”. (07.12.2011).

Relacja z wydarzenia dostępna jest także na stronie Telewizji internetowej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.