facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Regionalna konferencja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim jest organizatorem regionalnej konferencji UTW „Od inspiracji do działania. Odkrywanie i wykorzystanie doświadczeń słuchaczy UTW do pracy z drugim człowiekiem, do pracy z grupą.” Jest ona dotowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Celem konferencji, która odbędzie się w Uniwersytecie Śląskim od 7 do 9 listopada 2011 r., jest pomoc kierownikom, prezesom, pełnomocnikom UTW oraz członkom samorządów w poznawaniu siebie, swoich możliwości w pracy na rzecz seniorów.

W czasie spotkania zostanie również opracowany wspólny program działania dla uniwersytetów regionu śląskiego w roku 2012, który zostanie ogłoszony w naszym kraju Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W konferencji udział weźmie prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, która wygłosi wykład pt. „Psychologia kierowania i przywództwa”.

Warsztaty dla uczestników poprowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.
 

Szczegółowy program znajduje się na stronie UTW UŚ.
 


O wydarzeniu napisał serwis „naszemiasto.pl” w artykule pt. „Konferencja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim” (07.11.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.