facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

BADANIA EWOLUCJI LODOWCÓW SVALBARDU - KONWERSATORIUM PTF

lodowiec Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Jacek Jania z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ wygłosi wykład Badania ewolucji lodowców Svalbardu (Arktyka) pod wpływem zmian klimatu w XX wieku. Konwersatorium odbędzie się w piątek 16 stycznia o godz. 12.30 w sali nr 160 Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Procesy fizyczne w obrębie lodowców zależą w dużej mierze od warunków klimatycznych w jakich one występują. Jednakże klimat ulega krótko i długookresowym fluktuacjom. Lodowce reagują na te zmiany w różnoraki sposób. Splot wielu nakładających się czynników sprawia, iż zastosowanie do opisu tych procesów stosunkowo prostych modeli fizycznych nie jest łatwe. Podczas referatu zostaną zaprezentowane wyniki uzyskane z kilku kierunków badawczych prowadzonych przez zespół autora. Obejmują one zmiany geometrii lodowców w ciągu XX wieku otrzymane rożnymi metodami badań terenowych i teledetekcyjnych i wskazują na wyraźne zmniejszanie się objętości lodowców i ich rozciągłości. Szczególnie frapujące i trudne do zbadania oraz modelowania są procesy zachodzące w obszarze kontaktu lodowców z morzem. Pomiary tzw. zjawiska cielenia i poszukiwanie prawidłowości jego przebiegu stało się polską specjalnością w glacjologii arktycznej. Najnowszym kierunkiem badań jest analiza zmian struktury termicznej warstw lodu spitsbergeńskich lodowców politermalnych. Pomiary tych zmian dokonywane były metodą bezpośrednią, a w ostatnich latach z zastosowaniem metod radarowych. Wykazały one zmniejszenie się grubości powierzchniowej warstwy lodu zimnego oraz wzrost jego temperatury. Pozostaje jednak lista pytań o mechanizm tego zjawiska, związanego także z ocieplaniem się klimatu w ostatnich dekadach. Referat stawia kilka hipotez odnośnie sekwencji i przebiegu procesów prowadzących do ewolucji lodowców na Svalbardzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i wszystkie inne zainteresowane osoby!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.