facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

W czwartek 15 stycznia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki Współpracy i Promocji Uniwersytetu, spotkają się z organizatorami Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (MCZRiSI), które powstaje przy Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W spotkaniu wezmą udział: Dr. Irene Krebs (Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus), Prof. Gerhard Banse (Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)), Prof. Uwe Meinberg (FhG Anwendungszentrum für Logistik-Systemplanung und Informationssysteme Cottbus), prof. dr hab. Józef Bańka (WNS UŚ), prof. dr hab. Zygmunt Wróbel (WIiNM UŚ), prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek (WFil. UŚ), prof. UŚ dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (WFil. UŚ), prof. dr hab. Alicja Wakulicz-Deja (WIiNM) oraz prof. dr hab. Andrzej Kiepas (WNS UŚ). Działalność Centrum będzie obejmować takie obszary jak: - Badania interdyscyplinarne dotyczące związków pomiędzy zrównoważonym rozwojem a społeczeństwem informacyjnym (także w ramach programów europejskich) - Poszukiwanie i realizacja projektów z administracją i przedsiębiorstwami gospodarczymi - Rozwój i poszerzanie programu studiów (np. studia podyplomowe) oraz studiów międzynarodowych - Wspieranie prac doktorskich - Rozwój form kształcenia ustawicznego dla różnych grup zawodowych (przede wszystkim dla nauczycieli, przedstawicieli gospodarki i administracji) - Organizacja konferencji i seminariów - Publikacje - Wydawanie międzynarodowego czasopisma, rocznika „Zrównoważony rozwój a społeczeństwo informacyjne”. Pracami Centrum kierować będą prof. dr hab. Andrzej Kiepas (Instytut Filozofii UŚ), prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Instytut Nauk o Kulturze UŚ) oraz prof. dr hab. Zygmunt Wróbel (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ). Celem powołania Centrum jest przede wszystkim integracja różnych obszarów badawczych, profilowanie istniejących i wprowadzanie nowych programów kształcenia, wzrost kooperacji międzynarodowej oraz wzmocnienie wpływu poszczególnych państw na realizację strategii zrównoważonego rozwoju i budowę społeczeństwa informacyjnego w Europie. Oficjalne powołanie MCZRiSI nastąpi podczas sympozjum, które odbędzie się w kwietniu 2004 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.