facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PRAKTYCZNE KORZYŚCI PRZEJRZYSTYCH DZIAŁAŃ BIZNESU

logo Szkoły Zarządzania W czwartek 15 stycznia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, przy ul. 75 Pułku Piechoty 1, odbędzie się konferencja Praktyczne korzyści przejrzystych działań biznesu. Tematyka konferencji będzie dotyczyła takich zagadnień jak etyka w biznesie, korupcja, minimalizowanie ryzyka związanego z nadużyciami gospodarczymi. Organizatorami konferencji są The Prince of Wales International Business Leaders Forum, Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzowa. Konferencja będzie spotkaniem przedsiębiorców działających na terenie miasta Chorzowa, dotyczącym korzyści wdrażania międzynarodowych standardów etycznych w biznesie oraz przeciwdziałania źródłom ryzyka, takim jak korupcja. W obradach weźmie udział m.in. Józef Płoskonka, Doradca Prezesa NIK. Program konferencji: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1 9.00 – 9.10 Powitanie i wprowadzenie 9.10 – 9.30 Międzynarodowe trendy w korupcji i rola prywatnego sektora Jonas Moberg, IBLF 9.30 – 9.50 Korupcja w procesie prowadzenia działalności gospodarczej i niektóre sposoby przeciwdziałania jej Grażyna Kopińska, Dyrektor Programu „Przeciw Korupcji”, Fundacja Batorego 9.50 – 10.10 Rola Najwyższej Izby Kontroli w przeciwdziałaniu korupcji Józef Płoskonka, Doradca Prezesa NIK 10.10 – 10.30 Nadużycia gospodarcze w polskich firmach Wyniki badania sondażowego 2003 - Wojciech Dudziński, Deloitte 10.30 – 10.50 Przerwa 10.50 – 11.10 Wprowadzanie standardów etycznych w biznesie – raport IBLF, 2003 Adam Robiński, IBLF Polska 11.10 – 11.35 Sposoby przeciwdziałania nieetycznym zachowaniom w biznesie Andrzej Brzozowski, ABB Sp. z o. o. 11.35 – 12.00 Sposoby przeciwdziałania nieetycznym zachowaniom w biznesie Joanna Wańdoch, BP Polska 12.00 – 12.45 Przerwa 12.45 – 14.15 Warsztaty nt. przejrzystości i etyki w biznesie – HR Masters i Szkoła Zarządzania UŚ 14.15 – 14.30 Przerwa 14.30 – 15.20 Dyskusja nad przyczynami, przejawami i konsekwencjami nieetycznych działań w zarządzaniu biznesem w doświadczeniach firm. Identyfikacja źródeł zagrożeń i propozycje sposobów przeciwdziałania Prowadzenie - Witold Szwajkowski, Stowarzyszenie SENS 15.20 – 15.30 Podsumowanie Celem spotkania jest pokazanie, że etyczne działania w biznesie nie są tylko chwilową modą, czy reakcją na ostatnie skandale finansowo – gospodarcze. Jest to wielkie wyzwanie przed jakim stoją przedsiębiorcy i ich partnerzy. Efektem przejrzystych działań biznesu może być ukształtowanie w Chorzowie przyjaznego i czytelnego dla wszystkich środowiska biznesowego, co może przynieść wszystkim wyłącznie korzyści. Na spotkaniu przedstawione zostaną najnowsze raporty dotyczące korupcji i nadużyć gospodarczych w biznesie opracowane przez firmę Deloitte oraz IBLF. Wprowadzone u siebie standardy etyczne zaprezentują firmy ABB sp. z o. o. oraz BP Polska. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w warsztatach na temat praktycznych korzyści etycznych działań w biznesie. Najważniejszym punktem spotkania będzie dyskusja mająca na celu identyfikację głównych źródeł ryzyka dla działań biznesu w Chorzowie, prowadzących do uszczuplenia majątku firm. Organizatorzy szczególną uwagę chcą poświęcić zjawisku korupcji. Być może efektem dyskusji będzie stworzenie płaszczyzny współpracy lokalnych przedsiębiorców, mającej na celu walkę ze specyficznymi dla Chorzowa źródłami ryzyka. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Kontakt z organizatorem: Jarosław Polak IBLF c/o Grant Thornton ul. Jasna 1 00-013 Warszawa e-mail: jarek.polak@iblf.pl tel. 022 827 23 46 fax 022 827 45 31

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.