facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nanotechnologia jako nowy typ cywilizacji XXI wieku - konwersatorium PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza w środę, 11 kwietnia, na konwersatorium, na którym Prof. UŚ dr hab. Janusz Czerny (Zakład Antropologii Filozoficznej, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski) wygłosi wykład pt.: Nanotechnologia jako nowy typ cywilizacji XXI wieku. Miniaturyzacja wytworów ludzkich będzie przedstawiona jako ciągły proces dziejowy będący cechą wyróżniającą cywilizacji ludzkiej. Zwrócona będzie uwaga na wzrost tempa miniaturyzacji urządzeń od połowy XX wieku. Rola elektroniki cyfrowej jako nowego etapu w procesach miniaturyzacji będzie podkreślona. Wydaje się, że nanotechnologia XXI wieku będzie przejawem nowego typu cywilizacji, tzw. nanocywilizacji. Ta nanocywilizacja przynosi zarówno nadzieje jak i obawy, ma ona bowiem swój wymiar aksjologiczny, tj. można i trzeba spojrzeć na nią z punktu widzenia nauki o wartościach i określić jej konsekwencje natury moralnej, prawnej i psychologicznej.

nanotechnologia

foto: PHYSICS WORLD, April 2001

Konwersatorium odbędzie się dnia 11 kwietnia 2001 r. (środa) o godz. 14.00 w SA III, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.