facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Matchpad

MATCHPAD
Machine Translation Systems for the Use of Czech, Hungarian and Polish Administrations

Program: 5. Program Ramowy
Nr kontraktu: IST-1999-12256
Okres realizacji: 1.03.2000 - 28.02.2002
Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner
Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Wydział Filologiczny
Koordynator projektu: SYSTRAN S.A., Francja

Zadaniem projektu MATCHPAD było opracowanie systemów tłumaczenia maszynowego z języka angielskiego na węgierski i polski oraz z języka węgierskiego i polskiego na francuski poprzez stworzenie oprogramowania wspierającego proces tłumaczenia dokumentów. MATCHPAD skierowany był do administracji publicznej oraz wszystkich instytucji zajmujących się tłumaczeniem oficjalnych dokumentów z języków i na języki, które objął projekt. Projekt miał na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy instytucjami Unii i jej krajami członkowskimi a kontaktującą się z nimi administracją na Węgrzech i w Polsce poprzez przyspieszenie tempa tłumaczenia oficjalnych dokumentów, a także zmniejszenie barier językowych pomiędzy urzędnikami tych krajów a administracją krajów UE, prowadzące do pogłębienia procesu integracji europejskiej.

Współpraca znanych ośrodków naukowych (odpowiedzialnych za teoretyczny opis składni języka), urzędów administracji publicznej (dostarczających terminologię i przeprowadzających testy oprogramowania) oraz najlepszej na rynku firmy specjalizującej się w tłumaczeniach maszynowych pozwoliła na uzyskanie systemu tłumaczącego wysokiej jakości, stanowiącego pomoc nie tylko dla tłumaczy zajmujących się przekładem, ale także pracowników administracji, inwestorów i innych osób, dla których poznanie tekstu dokumentów w językach polskim czy węgierskim stało się koniecznością.

Skład konsorcjum projektowego:

  1. SYSTRAN S.A., Francja
  2. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska
  3. Université Paris XIII, Francja
  4. Hungarian Academy of Sciences, Węgry
  5. Ministry of Transport, Communication and Water Management, Węgry
  6. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  7. Uniwersytet Warszawski, Polska

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.