facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MATRIX Z WYBORU - NIEBEZPIECZNA UCIECZKA W WIRTUALNY ŚWIAT INTERNETU

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład »Matrix« z wyboru - niebezpieczna ucieczka w wirtualny świat Internetu, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Andrzej Augustynek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 grudnia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Dr Andrzej Augustynek jest psychologiem podejmującym w swoich badaniach naukowych problem stopnia uzależnienia od komputera i rzeczywistości wirtualnej. Jest autorem unikatowych badań charakteryzujących postawy Polaków wobec Internetu, wyodrębniających poszczególne grupy zachowań: od neutralnych po całkowite uzależnienie powodujące wręcz ucieczkę od realności w świat wirtualny. Uczestnicy wykładu będą mieli możliwość zadania sobie pytania o swój stosunek do rzeczywistości komputerowej, czy też podjęcia próby określenia stopnia własnego uzależnienia. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.