facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SYNTETYCZNE PORFIRYNY A CHOROBY NOWOTWOROWE

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Alicja Ratuszna z Zakładu Fizyki Ciała Stałego, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi wykład Syntetyczne porfiryny nadzieją w walce z chorobami nowotworowymi. Konwersatorium odbędzie się we wtorek 16 grudnia o godz. 12.15 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Porfiryny i ich pochodne to fotouczulacze, które znajdują zastosowanie w fotodynamicznej metodzie wykrywania (PDD) i leczenia (PDT) chorób nowotworowych. Metoda fotodynamiczna polega przede wszystkim na selektywnym niszczeniu tkanki nowotworowej, bez uszkadzania zdrowej. Niszczenie tkanki następuje w procesie selektywnego fotoutleniania, a fotouczulacze to substancje, które selektywnie gromadzą się w tkance nowotworowej, są wzbudzane przez światło i posiadają zdolność przekazywania tej energii cząsteczkom tlenu, przenosząc go do stanu wzbudzonego singletowego. Porfiryny muszą więc spełniać określone kryteria, takie jak zdolność gromadzenia się w tkankach nowotworowych, łatwość wchodzenia w reakcje fotodynamiczne oraz nietoksyczność względem zdrowych komórek. Prowadzone są prace nad otrzymywaniem syntetycznych pochodnych porfiryny o powyżej wspomnianych wymaganiach i określenia ich parametrów fizycznych takich jak: widma emisyjne, absorpcyjne, fosforo- i fluoroscencyjne, struktura krystaliczna i elektronowa oraz kwantowa wydajność tlenu singetowego. Badania takie prowadzone są w Instytutach Fizyki i Chemii naszego wydziału. Ostateczna ocena ich przydatności w PDT jest określana w badaniach in vitro, prowadzonych na megakoloniach komórek nowotworowych w Centrum Onkologii w Gliwicach. Dotychczasowe wyniki badań tak fizyko-chemiczne jak i biologiczne zostaną przedstawione w trakcie wykładu. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i wszystkie inne zainteresowane osoby.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.