facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PÓŁ WIEKU MATEMATYKI NA GÓRNYM ŚLĄSKU

W sobotę 13 grudnia w auli im. M. Kopernika w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14, odbędzie się Jubileuszowa Sesja Naukowa: Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku. Sesja organizowana jest przez Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki UŚ. Początek uroczystości o godz. 9.00. Patronat nad obchodami objął Wojewoda Śląski, Lechosław Jarzębski. W spotkaniu weźmie udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek. Program uroczystości: 9.00-9.15 otwarcie 9.15-9.40 dr Krystyna Skórnik (Oddział IM PAN w Katowicach): Z historii Oddziału Górnośląskiego PTM 9.40-10.10 prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek (UŚ): Algebra i teoria liczb na Górnym Śląsku 10.10-10.30 prof. dr hab. Jerzy Klamka (Pol. Śl.): Matematyka stosowana w Gliwicach 10.30-11.00 przerwa 11.00-11.30 prof. dr hab. Roman Ger (UŚ): Równania i nierówności funkcyjne 11.30-12.00 prof. dr hab. Tadeusz Dłotko (UŚ): Równania różniczkowe na Górnym Śląsku 12.00-12.30 prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (AE): Matematyka w ekonomii 13.00-15.00 obiad 15.00-15.25 prof. dr hab. Andrzej Lasota (UŚ, IM PAN): Na pograniczu probabilistyki równań różniczkowych 15.25-15.50 prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk (UŚ): Topologia i teoria mnogości w Katowicach 15.50-16.00 prof. dr hab. Jan Konior (UŚ): O pracach badawczych w Zakładzie Dydaktyki UŚ 16.00-16.30 przerwa 16.30-17.00 prof. dr hab. Władysław Kierat (UŚ): O nowych problemach rachunku operatorowego 17.00-17.20 prof. dr hab. Józef Wloka (Uniwersytet w Kiel): Seminarium Mikusińskiego 17.20-17.40 prof. dr hab. Hans-J. Glaeske (Uniwersytet w Jenie): 25 Years Collaboration Jena – Katowice 17.40-18.00 Koncert 18.00 zamknięcie Sesji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.