facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa z udziałem mistrzów Polski w futbolu amerykańskim

Od lewej: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowic – Sławomir Witek, dyrektor ds. marketingu i public relations AZS Silesia Miners – Olga Faszczewska
Od lewej: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowic – Sławomir Witek, dyrektor ds. marketingu i public relations AZS Silesia Miners – Olga Faszczewska

Foto: Biuro Prasowe

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.