facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ŻYCIU KOŚCIOŁA I SPOŁECZEŃSTWA

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej są organizatorami konferencji Osoby niepełnosprawne w życiu Kościoła i społeczeństwa, która odbędzie się w środę 10 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 69. Honorowy patronat nad konferencją objęli Ks. abp Damian Zimoń Metropolita Katowicki oraz Andrzej Stania, Prezydent Miasta Ruda Śląska. Konferencja organizowana jest z okazji kończącego się Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Miejscem obrad będzie Ruda Śląska – miasto, które od lat tworzy i realizuje programy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Specyfiką spotkania, wynikającą z charakteru instytucji ją organizujących, jest z jednej strony zaakcentowanie duchowego wymiaru problematyki niepełnosprawności, z drugiej zaś – ukazanie miejsca osób niepełnosprawnych zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie. Tak sprecyzowana problematyka wymaga ujęcia interdyscyplinarnego. Prelegentami będą przedstawiciele kilku ośrodków naukowych Polski: Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego, a także osoby bezpośrednio zajmujące się problematyką niepełnosprawności. Przewidziane są referaty z zakresu filozofii, teologii, wychowania fizycznego, historii sztuki oraz bibliotekoznawstwa. Interdyscyplinarność w założeniu organizatorów ma być punktem wyjścia do dialogu, dyskusji oraz wymiany myśli. Konferencji towarzyszyć będą dwa wydarzenia kulturalne, których twórcami są osoby niepełnosprawne: występ Absurdalnego Kabaretu oraz wystawa „Genesis”. Widocznym owocem konferencji będzie naukowa publikacja książkowa, prezentująca wyniki poszukiwań naukowych, realizowanych przez prelegentów, ale także przez przedstawicieli innych dziedzin wiedzy. Konferencja jest adresowana do osób, którym problematyka niepełnosprawności jest bliska, a zatem dla samych osób niepełnosprawnych, dla ich bliskich oraz dla tych, którzy pracując i działając w różnych instytucjach, z problemem niepełnosprawności się stykają. Choć konferencja ma charakter ściśle naukowy, jednak w założeniu organizatorów ma być miejscem i czasem spotkania, integracji oraz źródłem energii do dalszej posługi osobom niepełnosprawnym. Program konferencji: 9.00 otwarcie: Prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, Dziekan Wydziału Teologicznego GODNOŚĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ks. dr Artur Malina (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Niepełnosprawni w przekazie biblijnym prof. dr hab. Wojciech Chudy (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Sens życia a sens trudu. U podstaw rozważań problemu sensu życia osób niepełnosprawnych 10.45-11.00 przerwa godz. 11. 00 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DLA SPOŁECZEŃSTWA. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO DAR prof. dr hab. Zofia Żukowska (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie): Wartości sportu mierzone uczestnictwem młodzieży niepełnosprawnej w igrzyskach paraolimpijskich prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Sztuka oswajania świata. O obecności twórczości plastycznej niepełnosprawnych umysłowo w polskiej sztuce współczesnej 12.30 – 13.00 przerwa godz. 13. 00 SPOŁECZEŃSTWO I KOŚCIÓŁ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO ZADANIE prof. dr hab. Jan Malicki (Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach): Świat kultury wobec osób niepełnosprawnych. Z doświadczeń Biblioteki terapeutycznej w Katowicach ks. mgr Tadeusz Zaleski (Prezes Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie): Stowarzyszenia katolickie wobec osób niepełnosprawnych ks. mgr Krzysztof Bąk (Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej): Caritas wobec niepełnosprawnych – na przykładzie Archidiecezji Katowickiej 14.15 – 15.00 – występ Absurdalnego Kabaretu Konferencji będzie towarzyszyć wystawa pt. „GENESIS”, prezentująca twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.