facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA KOŚCIOŁA NA UKRAINIE

W czwartek 4 grudnia o godz. 18.00 w Klubie Inteligencji Katolickiej przy pl. Ks. Emila Szramka 2/13 w Katowicach odbędzie się spotkanie z ks. prof. dr. hab. Józefem Krętoszem, Kierownikiem Zakładu Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosi wykład: Działalność społeczna Kościoła na Ukrainie. Wykład odbędzie się w ramach spotkania Sekcji Nauki Społecznej Kościoła KIK w Katowicach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.