facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI" NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego UŚ zawiadamia, że 20 kwietnia br. w budynku przy Placu Sejmu Śląskiego odbędzie się "dzień otwartych drzwi" (w godz. 10.00-16.00), zorganizowany dla tegorocznych maturzystów, w celu poznania oferty edukacyjnej poszczególnych kierunków. Swoje stoliki będą mieli przedstawiciele: bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, kulturoznawstwa, oraz poszczególnych filologii - polskiej, klasycznej, germańskiej, romańskiej, słowiańskiej, rosyjskiej i angielskiej. Prezentować się będą liczne koła naukowe: bibliotekoznawców, folkloroznawców, językoznawców, młodych klasyków, slawistów, teorii literatury, kulturoznawców, teatrologów, filmoznawców, krytyków naukowych i wolnomyślicieli. Jak mówi Magdalena Jaworska z wydziałowego samorządu studenckiego - dni otwarte są odpowiedzią na liczne pytania maturzystów, zadawane podczas niedawnych targów "Edukacja 2001" w katowickim Spodku. Kandydaci na studentów będą więc mogli poznać typowe pytania egzaminacyjne i testowe z lat ubiegłych, uzyskać informacje o życiu na uczelni i w akademikach, ale też możliwości indywidualnej organizacji studiów, czy pracy po ich zakończeniu. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (032) 200-95-03, lub przez Magdalenę Jaworską: (0502) 211-766. (mkubik)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.