facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NARÓD I PAŃSTWO W MYŚLI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej są organizatorami konferencji naukowej Naród i państwo w myśli społecznej Kościoła. Konferencja odbędzie się w sobotę 29 listopada w Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki w Sosnowcu, ul. Zamkowa 2. Patronat nad konferencją objął ks. bp Adam Śmigielski SDB, Biskup Sosnowiecki. Program konferencji: 10. 00 Powitanie gości: JE Ks. Bp dr Adam Śmigielski SDB – Biskup Sosnowiecki Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor – Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 10. 30 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko SJ – Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie: Państwo i naród w dobie globalizacji 11. 10 Przerwa 11. 40 Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Aksjologiczny wymiar narodowego dziedzictwa kulturowego w kontekście integracji europejskiej 12. 00 Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie: Muzeum jako wyraz pamięci społecznej 12. 20 Ks. dr Grzegorz Noszczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach: Państwo w nauczaniu społecznym Kościoła 12. 40 Ks. prof. dr hab. Józef Krętosz – Uniwersytet Śląski w Katowicach: Relacje Kościół – Naród na terenie Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego 13. 00 Pytania i dyskusja 13.30 Zakończenie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.