facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESORA JÓZEFA NOWACKIEGO

W czwartek 27 listopada o godzinie 13.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ przy ul. Bankowej 11b w Katowicach odbędzie się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. dr. hab. Józefowi Nowackiemu, pracującemu w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji. W programie uroczystości 80. rocznicy urodzin Profesora Józefa Nowackiego znajduje się wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji – prof. UŚ dr. hab. Kazimierza Zgryzka, wręczenie księgi oraz wystąpienie Jubilata, koncert gitarowy oraz uroczyste spotkanie. W obchodach jubileuszu weźmie udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.