facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE KIEROWNICTWA KOMITETU PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS Z NAUKOWCAMI ŚLĄSKA

W poniedziałek 24 listopada o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 odbędzie się spotkanie Kierownictwa Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus ze środowiskami naukowymi województwa śląskiego. Komitet zajmuje się przede wszystkim inspirowaniem i koordynowaniem studiów nad przyszłością, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju. Obszar zainteresowań członków Komitetu obejmuje również kierunki postępu technicznego, nowych technologii, opracowywanie wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju, współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością. Program spotkania: Otwarcie spotkania – prof. dr hab. Marek S. Szczepański – Dyrektor Instytutu Socjologii UŚ Wystąpienie Przewodniczącego Kierownictwa Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus prof. dr. hab. Leszka Kuźnickiego Wystąpienie prof. dr. hab. Grzegorza Gorzelaka: Górny Śląsk jako problem regionalny Unii Europejskiej Informacja o wydawnictwach Komitetu Dyskusja

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.