facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zjazd Polonistów „Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany”

Od 25 do 27 października 2011 r. odbędzie się Zjazd Polonistów „Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany”. We wtorek, 25 października, o godz. 10.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się uroczyste otwarcie, w którym udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Podczas obrad plenarnych omówione zostaną m.in. zagadnienia: polonistyki w przestrzeni uniwersytetu – między misją a rynkiem, ram prawno-instytucjonalnych studiów polonistycznych, integracji polonistyki w obrębie nauk humanistycznych, kierunków studiów polonistycznych, integracji środowiska polonistycznego, filologii narodowej a komparatystyki, kształcenia polonistycznego, studiów doktoranckich oraz przyszłości polonistyki.

Celem Zjazdu jest wielostronna refleksja specjalistów z różnych dyscyplin naukowych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, neofilologia, kulturoznawstwo, dydaktyka), nad położeniem dzisiejszej polonistyki, zarówno szkolnej, jak i uniwersyteckiej.

Patronat honorowy nad Zjazdem objęli minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Organizatorem Zjazdu Polonistów jest Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.zjazdpolonistow.us.edu.pl.


O wydarzeniu napisała „Gazeta Wyborcza” w artykule pt. „Naukowcy debatują w Katowicach nad przyszłością polonistyki ”. (25.10.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.