facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych

Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się 5 października 2011 r. o godz. 10.00 w auli im. K. Popiołka.

Immatrykulacji studentów pierwszego roku dokona prodziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. UŚ dr hab. Marek Jachimowski

Wykład inauguracyjny „O stawaniu się społeczeństwa" wygłosi prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

W uroczystości udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.