facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DANUTA HUEBNER GOŚCIEM WARSZTATÓW EUROPEJSKICH

W czwartek 20 listopada w auli Zielonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b odbędą się Warsztaty Europejskie w Regionie "Śląsk w Europie. Perspektywy rozwoju". W warsztatach będzie brała udział Minister ds. europejskich Danuta Huebner. Program ramowy 9.15 Otwarcie Warsztatów Europejskich. Powitanie gości przez prof. dr hab. Wiesława Banysia - Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu 9.30 Wystąpienie Pani Minister Danuty Huebner 10.00 Pytania do Pani Minister Danuty Huebner 10.35 Perspektywy rozwoju Śląska w Unii Europejskiej – dyskusja panelowa · Fundusze strukturalne · Restrukturyzacja górnictwa i hutnictwa · Infrastruktura regionalna · Promocja regionu w Unii Europejskiej Zaproszeni goście: Lechosław Jarzębski – Wojewoda Śląski Józef Dubiński – Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górnictwa Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP Krzysztof Szyga – Prezes Związku Górnośląskiego 11.30 Edukacja jako kluczowy czynnik rozwoju Województwa Śląskiego – dyskusja panelowa · Jakość kształcenia versus wzrost liczby studentów w regionie · Wpływ reformy systemu edukacji na podniesienie kwalifikacji absolwentów na europejskim rynku pracy · Studia europejskie · Programy edukacyjne (Socrates, Leonardo da Vinci, Młodzież) Zaproszeni goście: Prof. dr hab. Wiesław Banyś – Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Prof. dr hab. Jacek Wódz – Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Aleksandra Grzelak – Kierownik Oddziału Programów Regionalnych i Europejskich i Edukacji Informatycznych Śląskiego Kuratorium Oświaty Natalia Galica – przedstawicielka organizacji studenckich, AEGEE Katowice 12.15 Przerwa 13.15 Samozatrudnienie jako szansa na przezwyciężenie problemu bezrobocia w regionie – dyskusja panelowa · Stosunek studentów i absolwentów uczelni wyższych do samozatrudnienia · Instrumenty wsparcia finansowego i szkoleniowego dla nowych firm · Działania organizacji przedsiębiorców na rzecz samozatrudnienia · Problematyka liberalizacji Kodeksu Pracy i barier biurokratycznych przy zakładaniu przedsiębiorstw Zaproszeni goście: Józef Biolik – Prorektor ds. Edukacji Akademii Ekonomicznej Eugeniusz Budniok – Kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club Bogdan Wołowczyk – Biura Promowania Przedsiębiorczości Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bogdan Pietrzak – Danish Technological Institute 14.15 Dotychczasowe efekty programów pomocowych Unii Europejskiej w regionie na przykładzie Programu PHARE – dyskusja panelowa · PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza · PHARE Małe i Średnie Przedsiębiorstwa · PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich · PHARE ACCESS Zaproszeni goście: Gabriela Kaprot – Wojewódzki Urząd Pracy Paweł Ziemba – dyrektor biura Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Michał Rożek – koordynator w referacie ds. wyboru projektów Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Anna Szelest - Dyrektor Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most" 15.00 Zamknięcie Warsztatów Europejskich Organizator: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach ul. Kościuszki 6, 40-026 Katowice tel./fax (32) 209 17 01, 209 16 90 e.mail: centrum@viribus.alpha.pl www.rcie.katowice.pl KRS 0000034145 zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.