facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TAJEMNICE SPINU - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Jan Stankowski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wygłosi wykład Tajemnice spinu. Konwersatorium odbędzie się we wtorek 18 listopada o godz. 12.15 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Spin S jest stopniem swobody elektronu wprowadzonym do fizyki kwantowej w celu wytłumaczenia anomalnego zjawiska Zeemana w widmie atomów metali alkalicznych. Odchylenie (gS –2)/2 spinu związane jest ze stałą nadsubtelnej struktury a=1/137, będącą fundamentalną stałą naszego świata. Konsekwentnie tę właściwość spinu opisuje kwantowa elektrodynamika (QED). 1. Dlaczego nie „widzimy” spinu w wiązce elektronów? W hydrodynamicznym sformułowaniu mechaniki falowej doświadczenie Sterna–Gerlacha można rozważać jako ruch strugi prawdopodobieństwa, której szerokość wynika z zasady nieoznaczoności Heisenberga, a rozszczepienie wynikające ze spinowych stopni swobody jest proporcjonalne do energii zeemanowskiej związanej z orientacją spinu. Wywołanie silnej lokalizacji elektronu przez doczepienie go do ciężkiego jądra i radykalne zmniejszenie się szerokości paczki falowej elektronu, pozwala na obserwację jego spinowego stopnia swobody. Przejawia się to wyraźnie w doświadczeniu Sterna–Gerlacha. Dlatego na wiązce swobodnych elektronów nie można zaobserwować spinowego stanu elektronu. Pozytywny wynik uzyskano dla ciężkich atomów srebra, na których jest zlokalizowany elektron. Dzięki dużej masie atomu srebra, struga prawdopodobieństwa jest zwężona ~105 razy względem elektronu swobodnego i następuje rozszczepienie plamki na ekranie, bo energia zeemanowska jest większa od szerokości strugi prawdopodobieństwa. Więcej o tajemnicach i „szumie” spinu w następujących zagadnieniach: 2. Głos koziołkujących spinów – animacja doświadczenia 3. Orbitalna dynamika podstawą uśrednienia widma EPR Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i wszystkie inne zainteresowane osoby!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.