facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY O RODZINIE

W piątek 14 listopada o godz. 10.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie socjologów, psychologów i pedagogów Polski, Czech, Słowacji i Węgier realizujących projekt "Tradition and modernity in the life-style of the families of the Visegrad countries". Projekt dotyczy badań nad kondycją rodziny w krajach Grupy Wyszehradzkiej, jest międzynarodowym projektem porównawczym analizującym sytuację rodziny w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych sąsiadujących ze sobą krajów. Grupami roboczymi kierują: prof. dr habil. Zsusanna Benko - Uniwersytet w Szeged, prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. - Uniwersytet w Hradec Kralove, prof. dr. Peter Ondrejkovic, PhD. - Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Celem spotkania roboczego jest przyjęcie założeń metodologicznych wspólnych badań empirycznych i zatwierdzenie etapów realizacji projektu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.