facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O FENOMENOLOGII ROMANA INGARDENA

Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami konferencji naukowej Roman Ingarden i dążenia fenomenologów (W 110-tą rocznicę urodzin Profesora). Konferencja odbędzie się w środę 19 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach, ul. Bankowa 12. Początek obrad o godz. 10.00. W otwarciu konferencji weźmie udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. dr hab. Janusz Janeczek. Porządek obrad 10.00 – 10.15 Otwarcie, wystąpienia powitalne 10.15 – 13.00 Referaty Prof. dr hab. Andrzej Półtawski (UKSW, Warszawa): Droga filozoficzna Romana Ingardena Prof. dr hab. Władysław Stróżewski (UJ, Kraków): Dążenia fenomenologów Prof. dr hab. Anna Teresa Tymieniecka (Prezydent Światowego Instytutu Fenomenologicznego – USA): Nowe spojrzenie na podstawy sporu Husserl – Ingarden. Rozwiązanie ontopoietyczne Prof. dr hab. Roman Stanisław Ingarden (UMK, Toruń): Filozofia a fizyka (na tle dyskusji z Ojcem) Prof. PhDr. Vladimir Leško (Uniwersytet Preszowski – Słowacja): Dzieło filozoficzne Romana Ingardena a Słowacja 13.00-14.15 Przerwa 14.15 – 16.15 Referaty Prof. dr hab. Adam Węgrzecki (AE, Kraków): Aksjologia Romana Ingardena – kierunki i próby interpretacji Dr Zofia Majewska (UMCS, Lublin): Myśl aksjologiczna Romana Ingardena i perspektywy jej kontynuacji Prof. dr hab. Andrzej Noras (UŚ, Katowice): Getyngeńczycy wobec filozofii późnego Husserla Prof. dr hab. Marek Maciejczak (USKW, Warszawa): Pojęcie czasu u Edmunda Husserla i Romana Ingardena Dr Bogdan Ogrodnik (UŚ, Katowice): Romana Ingardena ontologia natury 16.15 Zamknięcie obrad

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.