facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O PŁAZACH W MIEŚCIE

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Płazy w mieście - zwierzęta niedostrzegane, organizowany w ramach XII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłosi mgr Marek Sołtysiak z Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w Chorzowie, doktorant na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 6 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.