facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKI MEDYCZNEJ

Zakład Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ oraz Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Centrum Onkologii w Gliwicach są organizatorami Międzynarodowego Sympozjum Fizyki Medycznej, które odbędzie się od 13 do 15 listopada w Ustroniu-Jaszowcu. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej i Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Celem konferencji jest ukazanie ścisłego związku fizyki z medycyną oraz zwrócenie uwagi na towarzyszące medycynie obszary działalności naukowej jak biologia i chemia. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.smp2003.us.edu.pl/index1.html

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.