facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OTWARCIE NOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. UŚ dr hab. inż. Zygmunt Wróbel oraz Prezes Oddziału Południowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych Tadeusz Koczkowski zapraszają na uroczystość otwarcia studiów podyplomowych "Ochrona Informacji Niejawnych oraz Administracja Bezpieczeństwa Informacji", która odbędzie się 15 listopada, o godz. 11.00 w Sosnowcu, przy ul. Będzińskiej 39 w budynku Instytutu Informatyki. W uroczystości wezmą udział władze Uniwersytetu Śląskiego, władze krajowych służb ochrony państwa oraz władze wojewódzkie i samorządowe. Studia kierowane są szczególnie do osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, jednostkach i instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach, firmach, ośrodkach naukowych lub badawczo-rozwojowych oraz innych jednostkach organizacyjnych, które ustawowo są zobowiązane do ochrony informacji. Więcej informacji na temat studiów podyplomowych „Ochrona Informacji Niejawnych oraz Administracja Bezpieczeństwa Informacji” znajduje się na stronie internetowej: http://www.psoin.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.