facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarcie Medioteki Języka Niemieckiego

26 września 2011 r. o godz. 18.00 w Bibliotece Niemieckiej (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 511) nastąpi uroczyste otwarcie Medioteki Języka Niemieckiego w Katowicach. Medioteka działać będzie przy Bibliotece Niemieckiej – Partnerbibliothek des Goethe-Instituts – funkcjonującej w ramach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Niemiecka powstała w 1994 r. w wyniku porozumienia zawartego między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Instytutem Goethego w Monachium.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonają: prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą oraz Daniel Göpfert, dyrektor Goethe-Institut w Krakowie. W wydarzeniu wezmą również udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Biblioteki UŚ prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, a także pracownicy BUŚ.

Uroczystość otwarcia Medioteki poprzedzą warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego, prowadzone w ramach Dni Niemieckich w Katowicach. Szczegółowe informacje o Dniach Niemieckich dostępne są na stronie Instytutu Goethego: www.goethe.de.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.