facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2011/2012 odbędzie się w poniedziałek, 5 października 2011 r. o godz. 10.00 w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Żytnia 12). Rada Wydziału oraz Samorząd Studencki zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

Przemówienie inauguracyjne wygłosi dziekan Wydziału prof. UŚ dr hab. Jan Ilczuk. W programie uroczystości przewidziano m.in. uroczystą immatrykulację studentów pierwszego roku, a także wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału.

Ponadto, prodziekan ds. ogólnych i studenckich prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel poprowadzi wykład nt. „Lekarz + inżynier = przyszłość medycyny”. Przekaże istotne informacje z zakresu inżynierii biomedycznej, będącej syntezą wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.