facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA NA TEMAT FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Komitet Człowiek i Środowisko przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Katedra Teorii i Programowania Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach są organizatorami konferencji Rola i znaczenie Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po integracji Polski z Unią Europejską. Konferencja odbędzie się w poniedziałek 27 października w auli Rektoratu w Katowicach przy ul. Bankowej 12. W konferencji będą uczestniczyli również pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: w pracach komitetu naukowego konferencji bierze udział prof. zw. dr hab. Marek Szczepański – Dyrektor Instytutu Socjologii UŚ a prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński z Wydziału Prawa i Administracji wygłosi wykład: Prawne aspekty dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska. W uroczystym otwarciu konferencji, które odbędzie się o godz. 10.00 weźmie udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. Problematyka konferencji 1. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy celowych w prawodawstwie polskim i europejskim: · Podstawy prawne działalności funduszy ekologicznych po integracji Polski z Unią Europejską · Działalność funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w świetle norm ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców 2. Rola, znaczenie i funkcja funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską: · Przesłanki uzasadniające potrzebę funkcjonowania ekologicznych funduszy celowych w praktyce · Dotychczasowe i nowe obszary wspierania działalności przez ekologiczne fundusze celowe · Rola funduszy w urzeczywistnianiu europejskich standardów ekologicznych · Rola i znaczenie funduszy ekologicznych dla urzeczywistniania konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju 3. Zasady udzielania pomocy publicznej przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: · Zagadnienie priorytetów i zasad udzielania pomocy przez ekologiczne fundusze celowe · Monitorowanie pomocy udzielanej przez Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej · System oceny efektywności funkcjonowania ekologicznych funduszy celowych · Ocena efektywności wydatkowania i wykorzystania środków publicznych · Zasady i procedury wyboru przedsięwzięć priorytetowych przez Fundusze 4. Wymiana poglądów i opinii przedstawicieli nauki, funduszy, polityków i praktyków Komitet Naukowy · Prof. dr hab. Franciszek Piontek (ATH Bielsko-Biała) – przewodniczący · Prof. dr hab. Bogusław Fiedor (AE Wrocław) · Prof. dr hab. Kazimierz Górka (AE Kraków) · Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski (Przewodniczący Komitetu Człowiek i Środowisko, Katolicki Uniwersytet Lubelski) · Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko (Wyższa Szkoła Ekonomii w Białymstoku) · Prof. dr hab. Zdzisław Sadowski (Uniwersytet Warszawski, Prezes PTE) · Mgr Wiesław Siwczak (Prezes WFOŚiGW w Katowicach) · Prof. dr hab. Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski) Komitet Organizacyjny · Dr Wojciech Piontek – przewodniczący (ATH) (tel. 0 603 806 818) · Mgr Marek Klimek – sekretarz (ATH) (tel. 0 501 767 610) · Mgr Elżbieta Kozakiewicz (WFOŚiGW w Katowicach) (tel. 032 518 071 do 5) · Mgr Agnieszka Rutkowska – sekretarz (ATH) (tel. 0 604 349 167) Organizator: AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Katedra Teorii i Programowania Rozwoju ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała tel. (+48 33) 814-81-26 e-mail: tipr@ath.bielsko.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.