facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NAJLEPSI ABSOLWENCI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 28 października o godz. 15.00 w auli Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach. Swoje dyplomy z rąk JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Janusza Janeczka odbiorą osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2002/2003 z najlepszymi wynikami. Uroczystość organizowana jest już po raz trzeci i wpisuje się w tradycję Uniwersytetu, który w ten sposób pragnie uhonorować swoich najlepszych absolwentów oraz zbudować więź emocjonalną pomiędzy nimi a Uczelnią, w której zechcieli spędzić kilka ważnych lat swego życia. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz miasta i regionu, reprezentanci zaprzyjaźnionych z Uniwersytetem firm i instytucji, a także rodziny i przyjaciele wyróżnionych absolwentów. zobacz fotoreportaż

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.