facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW: DROGA UKRAINY

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Koło Naukowe Politologów, Koło Naukowe Polityków Społecznych, Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych oraz Stowarzyszenie Centrum Młodych Dyplomatów organizuje międzynarodową konferencję Droga Ukrainy, w której będą uczestniczyli studenci z Uniwersytetu Lwowskiego oraz z Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja będzie się odbywać od 20 do 30 października na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11. Uczestnicy konferencji będą zastanawiać się nad przyszłością naszego kontynentu w aspekcie „szerokiego rozszerzenia” obejmującego Ukrainę oraz przyjęcie jej do NATO. Przeprowadzona zostanie także dyskusja na temat przeszłości i przyszłości obu krajów oraz podjęta zostanie próba wypracowania kompromisów w sferze przyszłych kontaktów polsko - ukraińskich. Studenci z Ukrainy będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami lokalnych elit politycznych (m.in. z Marszałkiem Województwa Śląskiego Michałem Czarskim), pracownikami administracji państwowej, reprezentantami kręgów opiniotwórczych z dziedziny nauki, kultury i mediów oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. PFEE, CEL). Zajęcia w czasie konferencji poprowadzą pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Śląskiego, jak również zaproszeni specjaliści (m.in. Damian Hamerla i Krzysztof Kacuga z Fundacji Edukacja dla Demokracji). Uczestnicy konferencji będą mieli okazję także zobaczyć najpiękniejsze zakątki naszego kraju, zwiedzą m.in. Kraków, Warszawę i Pszczynę. Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, Prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prezydent Katowic Piotr Uszok, Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski oraz Prezydent Chorzowa Marek Kopel. Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.